صافی نیوز

برچسب: جیمز کلورلی

تحریم
صافی نیوز / وزیر امور خارجه انگلیس گفت که دولت لندن طی پنج ماه گذشته به دلیل آنچه مسائل حقوق بشری نامید، ۵ بسته تحریمی علیه ایران وضع کرده است.