صافی نیوز

برچسب: حسین مافی

صافی – رییس کلانتری ۱۶۴ قائم گفت: یک نوزاد دختر ۹ ماه شب گذشته در محله هرندی بر اثر بلعیدن مواد روانگردان شیشه فوت کرد که پدرش برای مصرف نگهداری کرده بود.