صافی نیوز

برچسب: حقوق بشر

ناصر کنعانی
صافی نیوز / سخنگوی وزارت امور خارجه موضع اخیر صدراعظم آلمان در قبال ایران را مداخله جویانه، تحریک آمیز و غیردیپلماتیک خواند و گفت: مطالبات حقوق بشری ایران از مقامات آلمان فهرست بلندی است.
صافی – سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق‌‌بشر ملت ایران بوده و با تحمیل تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه فرامرزی، از هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده است.
صافی – سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران بوده و با تحمیل تحریم های غیر قانونی یکجانبه فرامرزی، از هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده است.