صافی نیوز

برچسب: خاطرات

صافی نیوز/ برای بسیاری از ما، این عکس‌ها هستند که واقعاً همه چیز را برمی‌گردانند. اما با صدها عکس از زندگی، قرار است با این همه  عکس چه کنیم؟