صافی نیوز

برچسب: دبیر شورای عالی مناطق آزاد

حجت الله عبدالملکی
صافی نیوز / حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد.
سعید محمد
صافی نیوز / سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منصوب و ابراهیمی جایگزین محمد شد.
سعید محمد
صافی نیوز / دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ‌صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با انتقاد از تبدیل شدن مناطق آزاد کشور به حیاط خلوت برخی دولتمردان در دولت‌های گذشته تصریح کرد: ‌متاسفتم که گوهر ارزشمندی مانند جزیره قشم به حیاط خلوت و پرکردن جیب برخی‌ها تبدیل شده باشد و من از امروز اعلام می‌کنم که مناطق آزاد در کشور به حیاط خلوت مردم تبدیل خواهد شد.
سعید محمد
صافی نیوز / با حکم وزیر اقتصاد، «سعید محمد» به دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.