صافی نیوز

برچسب: دبیر هیئت دولت

علی بهادری جهرمی
صافی نیوز / سخنگوی دولت با حفظ سمت، به عنوان دبیر هیات دولت منصوب شد.