صافی نیوز

برچسب: درآمدهای مالیاتی

سیداحسان خاندوزی
صافی نیوز / رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه این کمیسیون با وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه مقرر شد مهلت ۱۰ روزه‌ای برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی داده شود که مؤدیان صنفی بتوانند با دقت بیش‌تر و با تراکم کم‌تری در ساعات و روزهای پایانی برگه اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ثبت کنند.
صافی – ایجاد محدودیت‌ها برای صدور نفت ایران باعث افزایش فشارها بر منابع بودجه‌ای شده است؛ امری که خود باعث افزایش فشارها بر درآمدهای مالیاتی دولت برای سال بعد خواهد شد.