صافی نیوز

برچسب: دریافت تابعیت دانمارک

صافی – پارلمان دانمارک قانون مهاجرتی جدیدی را علیه مسلمانان تصویب کرد که به موجب آن، فردی که درخواست شهروندی او پذیرفته شده باید در مراسم ادای سوگند با جنس مخالف خود دست بدهد.