صافی نیوز

برچسب: دلیل بوی بد تهران

صافی نیوز: استاندار تهران گفت: بوی نامطبوع به دلیل افزایش گوگرد در هوای تهران است.