صافی نیوز

برچسب: رضا جمشیدی

صافی نیوز / رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: رشد نقدینگی در ۶ماه نخست امسال به ۵۲۰درصد رسیده است.