صافی نیوز

برچسب: رضا مهاجری

صافی – ترکیب ماشین سازی تبریز و پیکان تهران مشخص شد، این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز آغاز می شود.