صافی نیوز

برچسب: زباله عفونی

صافی – عضو شورای شهر کرج گفت: دانشگاه علوم پزشکی به وظیفه خود در خصوص ساماندهی زباله‌های عفونی عمل نمی‌کند.