صافی نیوز

برچسب: زبان مادری

حسن روحانی
صافی نیوز / رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بدخواهان سعی در ایجاد دوگانه کاذبی به نام زبان مادری و زبان رسمی و ملی هستند، گفت: معلمان عزیز تنها کسانی هستند که می‌توانند و باید این توطئه را خنثی کنند.