صافی نیوز

برچسب: زلزله در سوریه

صافی نیوز / شمار تلفات زلزله در ترکیه مجددا افزایش یافته است.