صافی نیوز

برچسب: زنان بدسرپرست

صافی نیوز: رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی بیمه زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست و افزایش وام ازدواج را از پیشنهادات بودجه‌ای این فراکسیون عنوان کرد.