صافی نیوز

برچسب: زهرا شجاعی

زهرا شجاعی
صافی نیوز / کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که در صورت رد صلاحیت واکنش شما چه خواهد بود، گفت: قطعا در برابر رد صلاحیت توضیح می‌خواهیم و شورای نگهبان باید بگوید با استناد به کدام بند این رد صلاحیت را انجام داده است.