صافی نیوز

برچسب: سازمان تعزیرات حکومتی

ماکارونی
صافی نیوز / رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به سیاست های تنظیم بازار دولت سازمان تعزیرات حکومتی مصمم است با اشخاصی که از وضعیت موجود سو استفاده می کنند مقابله نماید و قطعا در این مسیر مماشات یا مسامحه نخواهد داشت.
معیشت خرید کالا فروشگاه
صافی نیوز / رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به تصویب افزایش اختیارات تعزیرات، گفت: براساس مصوبه سران قوا جریمه های نقدی مجازات ها از جمله گرانفروشی در هر مرحله ۵ برابر می شود.