صافی نیوز

برچسب: سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

صافی – دبیر کل دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهارکرد: دیده بان شفافیت و عدالت از انصاری معاون رئیس جمهور به اتهام سرپیچی از اجرای حکم قانونی در دادگاه شکایت خواهد کرد.