صافی نیوز

برچسب: سازمان ملی اقامت

مجلس شورای اسلامی
صافی نیوز / نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کردند