صافی نیوز

برچسب: سفارت آذربایجان در تهران

مهدی حاجیان
صافی نیوز / سخنگوی فراجا با محکوم کردن حادثه تیراندازی در سفارت آذربایجان در تهران گفت: پلیس تامین امنیت اماکن دیپلماتیک را وظیفه خود دانسته و در این خصوص اهتمام ویژه دارد.