صافی نیوز

برچسب: سفیر ایران در دانمارک

صافی – سفیر ایران در دانمارک از برگزاری نشست مشورتی میان سفیران ایران در سوئد، دانمارک و نروژ با حضور سید عباس عراقچی خبر داد.