صافی نیوز

برچسب: سپاه هسته ای

سپاه پاسداران
صافی نیوز / برای نخستین بار از تشکیل فرماندهی سپاه هسته‌ای برای حفاظت از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نام برده شد.