صافی نیوز

برچسب: سکه امامی

صافی نیوز / علی‌رغم بازگشت نرخ سکه امامی به کانال 16میلیون تومان در روز گذشته، این عقب نشینی پایدار نبود و با شروع بازار امروز نرخ سکه امامی به کانال 17 میلیون بازگشت. در بازار ارز، نرخ دلار با نوساناتی در کانال 35 هزار تومان همراه شد.
صافی نیوز / سکه امامی که در چندروز گذشته با یکه تازی، راه صعود و رکوردشکنی را در پیش گرفته بود، در بازار عصر از نفس افتاد و به زیر 17 میلیون تومان برگشت.
صافی نیوز / نرخ سکه امامی در بازار امروز با افزایش قیمتی که پیدا کرد از نیمه کانال 16 میلیون عبور کرد و به رقم بی سابقه‌ی 16میلیون 604هزار تومان قیمت گذاری شد. در بازار ارز، نرخ دلار با نوساناتی در کانال 35 هزار تومان همراه بود.