صافی نیوز

برچسب: سیدامیر شوشتری

مسمومیت دانش آموزان
صافی نیوز / مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از مسمومیت تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه در مشهد خبر داد.