صافی نیوز

برچسب: سیدمجید احمدی

دادگاه
صافی نیوز / وکیل خانواده مهران سماک در صفحه شخصی خود، از بازداشت رئیس پلیس انزلی از سوی دادسرای نظامی خبر داد.