صافی نیوز

برچسب: سیدمحمدجواد شوشتری

صافی نیوز / رييس مجلس شوراي اسلامي در دو حکم جداگانه رييس حوزه رياست و معاون اجرايي مجلس شوراي اسلامي را منصوب کرد.