صافی نیوز

برچسب: شبکه بهداشت و درمان

بهداشت عمومی
صافی نیوز / سرمایه‌گذاری در بهداشت به عنوان یک بخش کلیدی سرمایه اجتماعی می‌تواند به پیشرفت و توسعه کمک کند اما این مهم مستلزم این است که دولت و سیاست‌گذاران به تاثیر شوک‌های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار توجه کنند و در جهت کاهش اثرات این شوک‌ها گام‌های اساسی بردارند.