صافی نیوز

برچسب: شهاب الدین عزیزی خادم

صافی نیوز / عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال با تصویب اعضای مجمع فدراسیون فوتبال قطعی شد.