صافی نیوز

برچسب: شهره سلطانی

صافی – شهره سلطانی به ملاقات حسین محب‌اهری رفت که چندی پیش از بیمارستان مرخص شده است.