صافی نیوز

برچسب: شهنام عرشی

آبله میمون
صافی نیوز / به دنبال شناسایی اولین مورد آبله میمونی در کشور، سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به علائم و راه‌های انتقال این بیماری، گفت: در فازی که ما قرار داریم باید مراقبت‌های اولیه، پیگیری تماس‌ها و امکانات تشخیصی وجود داشته باشد که در این موارد و در زمینه کیت و مسائل تشخیصی مشکلی نداریم.