صافی نیوز

برچسب: شورای تامین کنندگان دام کشور

صافی – رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: تولید سالانه کشور 12 میلیون راس بره و میانگین جمعیت دام گوسفندی 55 میلیون راس است.