صافی نیوز

برچسب: علی اصغر باقرزاده

بودجه 1401
صافی نیوز / عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بودجه جهاد تبیین از لایحه سال ۱۴۰۱ حذف می‌شود