صافی نیوز

برچسب: فضل الله وکیلی راد

صافی – داماد محکوم به قصاص نفس امروز چهارشنبه از سوی اولیای دم پای چوبه دار در زندان بابل مورد بخشش قرار گرفت.