صافی نیوز

برچسب: قاسم میرزایی نکو

صافی – عضو کمیسیون شوراهای مجلس از حضور وزیر کشور در جلسه فردای این کمیسیون خبر داد.