صافی نیوز

برچسب: قزوین

محمدمهدی اسماعیلی
صافی نیوز / وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادغام خبرگزاری‌های مجموعه وزارتخانه خود، در خبرگزاری ایرنا خبر داد.
کودک همسری
صافی نیوز / معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قزوین درباره ازدواج زودهنگام در این استان و ترک تحصیل دانش‌آموزان گفت: در یکی از مناطق ازدواج ۹ ساله و ۱۰ ساله‌ها را داریم؛ دخترهایی که با پسرهای ۱۶-۱۷ ساله ازدواج می‌کنند و بعد از ۴-۵ سال خیلی از اینها متارکه می‌کنند و زندگی‌هایشان بهم می‌ریزد.
صافی نیوز / لطف الله سیاهکلی گفت: مجلس وظیفه خود را انجام می‌دهد. بحث سوال، نظارت و استیضاح است. اگر مجلس در رابطه با گرانی و کندی اینترنت قانع نشود از ظرفیت قانونی خودش استفاده خواهد کرد.
صافی نیوز / وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده جهت ساخت واکسن کرونادر کشور گفت: راهی که طی دو هفته با ویروس قبلی می‌رفتیم با این ویروس جهش یافته ۷۲ ساعته می‌رویم. یعنی اگر از زمان افزایش تعداد بیمار سرپایی تا افزایش تعداد بستری ۲ هفته وقت داشتیم، در این ویروس ۷۲ ساعت وقت داریم.