صافی نیوز

برچسب: لایحه حفظ امنیت زنان

مجلس شورای اسلامی
صافی نیوز / نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موافقت کردند.