صافی نیوز

برچسب: لمپارد

صافی نیوز: فرانک لمپارد با وجود نارضایتی از شکست به آینده تیمش امیدوار است.