صافی نیوز

برچسب: مجید مشعلچی

بیمه شخص ثالث
صافی نیوز / سخنگوی بیمه مرکزی از تعیین تکلیف تعرفه حق بیمه شخص ثالث در روز شنبه ۲۷ اسفندماه خبر داد.