صافی نیوز

برچسب: محمدرضا خلفی زاده

صافی – اعضای یک جوان 41 ساله که دچار سکته مغزی شده بود جان چهار بیمار نیازمند را نجات داد.