صافی نیوز

برچسب: محمدرضا فضیلتی نیا

صافی – رئیس اورژانس تهران از فوت یکی دیگر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خبر داد.