صافی نیوز

برچسب: محمدعلی کام فیروزی

پروانه سلحشوری
صافی نیوز / محمدعلی کام فیروزی وکیل مدافع پروانه سلحشوری از منع فعالیت رسانه ای در فضای مجازی این نماینده سابق مجلس خبر داد.