صافی نیوز

برچسب: محمدقسیم عثمانی

صافی – نماینده مردم بوکان در نطق میان دستور تاکید کرد: همان طوری که در زمان جنگ تحمیلی همه امکانات کشور برای حمایت از زرمندگان عزیز بسیج شده بودند، امروز باید همه امکانات کشور جهت حمایت از ملت ایران در این مبارزه ملی بسیج شوند و حال که در فصل بودجه قرار داریم وظیفه مجلس شورای اسلامی این است که از بودجه سال آتی یک سپر دفاعی موثر و کارا در مقابل فشار آمریکا بر معیشت ملت ایران تدوین و طراحی کند.