صافی نیوز

برچسب: محمد آیینی

محمد آیینی
صافی نیوز / معاون وزیر راه و شهرسازی در مراغه گفت: امسال ۶۰۰ میلیارد تومان قیر برای آسفالت معابر خاکی شهرها تخصیص می یابد که این مبلغ 162 هزار هکتار از معابر خاکی شهرها را پوشش می دهد.