صافی نیوز

برچسب: محمد کرمی

صافی نیوز / «محمد کرمی» به عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان معرفی شد.