صافی نیوز

برچسب: مختارنامه

شمر بن ذی الجوشن
صافی نیوز/شمر بن ذی الجوشن ضبابی، از مردم کوفه و در زمره طرفداران امام علی علیه السلام در دوران خلافت ایشان به‌شمار می‌رفت و حتی در جنگ صفین با معاویه در سپاه امام علی علیه السلام حضور داشت و در همان جنگ نیز جانباز شد! شمر نیز همچون بسياری از کوفیان، در راه خود استوار نماند و بعداً به جرگه دشمنان درآمد و به خوارج پیوست و سرانجام در پی قیام مختار ثقفی، کشته شد.