صافی نیوز

برچسب: مدیرکل آموزش و پرورش قزوین

رتبه بندی معلمان مدارس
صافی نیوز / مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: ماه گذشته رتبه یک برای ۸۰ درصد از معلمان صادر شده و رتبه بندی ۲۰ درصد باقیمانده است که تا پایان آذر صادر می شود.