صافی نیوز

برچسب: مرتضی مینوئی

صافی نیوز / طی مراسمی مرتضی مینوئی به عنوان معاون جدید سیاسی و اجتماعی فرماندار مراغه معرفی شد.