صافی نیوز

برچسب: مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا

پلیس
صافی نیوز / پلیس پایتخت اعلام کرد: «افرادی که در اغتشاشات اخیر خسارات دیده‌اند به مرکز پلیس پیشگیری مراجعه کنند.»