صافی نیوز

برچسب: مریخ

مریخ نورد
صافی نیوز / تصویری از مریخ‌نورد کنجکاوی و جدیدترین حفاری‌هایش به تازگی از فراز مریخ ثبت و منتشر شده است.