صافی نیوز

برچسب: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مراغه

صافی نیوز / سید حامی امام زاده به عنوان سرپرست جدید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مراغه معرفی شد.